Przykładowa klapa dymowa

Klapy dymowe

Zadaniem klap dymowych jest odprowadzenie dymu oraz ciepła z pomieszczeń objętych pożarem.

Prawidłowo zaprojektowane i zainstalowane klapy dymowe spełniają w trakcie pożaru następujące funkcje:

  • ułatwiają ewakuację poprzez utrzymanie dolnej części budynku wolnej od dymu

  • ułatwiają działania ratownicze

  • zapewniają ochronę konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia

  • zmniejszają pośrednie straty pożarowe wywołane przez wydzielający się dym i gorące gazy pożarowe

Nasza oferta obejmuje klapy dymowe:

 

Klapa dymowa w Raciborzu

 

Klapy dymowe posiadają napęd pneumatyczny lub elektryczny. System oddymiania składa się z kilku urządzeń wzajemnie ze sobą współpracujących, które w momencie powstania pożaru pozwalają na automatyczne lub ręczne otwarcie się klap.

 

Dodatkowo klapy dymowe w normalnych warunkach eksploatacji pełnią funkcję doświetlenia pomieszczeń światłem dziennym oraz przewietrzania obiektu.

 

Klapy dymowe powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym